Guestlist

  • Komplexné riešenie guestlistov od vytvorenia, cez správu až po checkin

  • Prehľadne rieši patálie so zbieraním guestlistov a nekonečným spájaním excelov a emailov

  • Vytvorte guestlist, zadefinujte koľko návštevníkov má partner oprávnenie pridať a zbytok nehajte na neho

  • Efektívne predchádza kupčeniu s partnerskými vstupenkami

  • Možnosť návštevníka iba pridať, alebo mu poslať RSVP pozvánku

  • Tabletový guestlist, riešenie hodné modernej doby

Viac